mouse plugs typing
allegro

Allegro Software je soubor aplikací založených na Allegro Framework, programovém prostředí, které jsme vyvinuli jako společnou webovou platformu pro naše softwarová řešení běžící v cloudu.

Jeden z produktů postavených na této platformě je Allegro Business Solution, 100% webová aplikace přístupná prostřednictvím všech nejrozšířenějších internetových prohlížečů.

Zjednodušuje administrativu živnostníků a řeší ekonomickou agendu menších a středních podniků, uspokojí rovněž potřeby účetních společností.

Umožňuje pracovat s účetními daty více firem a v různých účetních obdobích a podporuje vícejazyčnost na aplikační i datové úrovni.

Allegro Business Solution lze také instalovat lokálně do podnikových sítí.

Více informací lze nalézt na našem webu věnovaném výhradně Allegro Software.
více o allegro...
maestro

Maestro je vysoce sofistikované řešení pro správu a vymáhání pohledávek určené firmám specializujícím se na pomoc věřitelům s jejich dlužníky.

Vizuální nástroje umožňují definovat různé průběhy a procesní postupy vymáhání dluhu, které v závislosti na nastavených podmínkách pak automatizovaně provádí akce dle předepsaného časování.

Implementované algoritmy provádí kromě výpočtů úroků, penále a smluvních pokut také kalkulace provizí a poplatků za vedení složek a automaticky generují podklady pro jejich následné vyúčtování.

Přístup do systému je otevřen rovněž třetím stranám vyhledávajícím neznámé adresy dlužníků, sociálním úřadům chránícím lidi v hmotné nouzi, advokátům a právníkům obou stran nebo inspektorům zjišťujícím aktuální situaci dlužníků.
více o maestro...
caster

Caster byl vyvinut jako tenký klient pro aplikace s textovým rozhraním běžících pod operačním systémem Windows. Jedná se o plnohodnotnou, precizní terminálovou emulaci VT525, VT520,VT420 a VT320 terminálů, kterou s úspěchem používá například Česká spořitelna nebo Raiffeisenbank.

Pro spojení se serverem je k dispozici editovatelný seznam relací s předdefinovanými profily, intuitivní semi-grafiké rozhraní je lokalizováno do češtiny a angličtiny.

Caster obsahuje propracované editační funkce - kopírování a vkládání umožňuje jednoduchou výměnu dat mezi ostatními dokumenty a tabulkami, pomocí myši lze označovat pravoúhlé oblasti ke zkopírování.

Zpřístupnit hostitelské aplikace a zjednodušit různé akce lze pomocí scriptů, emulátor také umí zachytávat události a spouštět přiřazené instrukce nebo vytvářet tlačítka a nabídky podobné systému Windows.
více o caster...